Automatisera

Våra automations kunskaper.


Bakgrund.

Då vi själva har automatiserat vår produktion så har vi lång erfarenhet om vad som fungerar och inte. Vi har även gjort mindre anläggningar och även varit en del vid större anläggningar. 


Referens jobb.

Vi har stor sekretess om kundspecifika jobb. Men för att nämna några enklare anläggningar så har vi tillverkat.


Montagebord för bilindustrin där bordet ställer om sig helautomatiskt efter kundspecifika koder från styrsystemet. Bordet skulle ta så liten golvyta som möjligt och det skulle vara lätt att ställa om för nya produkter i framtiden. Media till bordet var luft och el. Varje tillverkad bil är specialutrustad med olika delar. Så fort operatören scannat den nya arbetsordern ställde bordet om sig och operatören kunde sedan lägga på innertaket och montera fast nödvändiga ateraljer. Den största fördelen man fick av att automatisera processen var att många möjliga felkällor minimerades. Tack vare att bordet automatiskt ställde om sig så omöjligjorde det att operatören monterade in fel utrustning i taket.


Delmoments station på produktionsbandet för mittkonsoll. Här gjorde vi kringutrustning och fixturering för konsoller. Ändringen kom till efter att vissa moment skulle automatiseras. Varför man ville automatisera var för att minimera mänskliga fel som hade uppstått tidigare.


Vi har även byggt helautomatisk påfyllningsanläggning för vätska i plast flaska. Det jobbet omfattades av flaskmatare till påfyllningsanläggning där även pumpkork skruvades på. Flaskmatningen sorterade flaskorna så att de landade åt rätt håll. Sedan flaskan in i ett kösystem som skulle ha högre kapacitet än maskinen för att automatisk kunna förse resterande maskin med flaskor. Efter att flaskorna automatiskt ligger i ett kösystem så kan resterande maskin jobba cyklist med processen påfyllning, förslutning, etikettering.


Nästan alla moment går att automatisera.

Vi har utfört automatisering inom tillverknings & livsmedelsindustrin, medicin, forskning etc.

Ring och berätta om dina automationsplaner så kanske vi kan komma med lite tipps om möjligheter och fallgropar.

Hur går du vidare för att automatisera?


Kontakt

Börja med kontakta oss så vi kan bilda oss en uppfattning om vad du vill ha hjälp med. Vi kan därefter ge dig råd om hur du lättast tar dig vidare.


Planering

Det är viktig att redan från start göra en nogran planering och analys om vilka förutsättningar just du har. Dessa parametrar ligger till grund för hur just din automationslösning skall se ut. Detta stadiet görs alltid tillsammans med dig som kund.


Underlags skiss till konstruktions ritning.

Härefter så brukar vi göra en underlagskiss på anläggnignens viktigaste funktioner. Är du nöjd med uplägget går vi vidare härifrån och börjar konstrurera på detaljnivå. Här gör vi också nödvändiga automations simuleringar och redan i datormiljö ser till att det fungerar. Därefter kan det behövas göras vissa delmoments tester för att säkerställa att automationslösningen verkligen fungerar. Vi kan tex i detta skedet använda en robot för att göra ett visst mösnter som sedan maskinen skall utföra etc. Vi brukar stämma av under gång med dig som kund så att du noga kan följa projektets gång.


Tillverkning.

När ritningar är klara börjar vi tillverkningen efter avstämning med dig. Nästa avstämning sker efter att samtliga bitar är tillverkade och skall sättas i hop. Då går vi genom att vi och eventuella underleverantörer håller tidskemat etc.


Leverans.

Beroende på maskinstorlek så testas maskinen hos oss. Men är den allt för stor så får man testköra automations anläggningen på platts. Oavsätt så är detta något vi planerat för innan.


Uppföljning.

Vi brukar ha en dags uppföljning för att stämma av med dig som kund om automations anläggningen fungerar som planerat.