Prototyptillverkning

Vad kan vi hjälpa dig med inför prototyptillverkningen?


Vår erfarenhet.

Vi har jobbat med CNC fräsning sedan 1998 och har därmed en gedigen erfarenhet som lett till värdefull kunskap som vi kan bistå dig med. Vi har med tiden tillverkat allt från enstaka bitar till hela maskiner som tillverkar eller utför ett eller flera arbetsmoment.


Första steget.

Oavsett vad du vill ha hjälp med så tveka inte att kontakta oss.

Vi kan då snabbt få en överblick om dina behov och kan snabbt hjälpa dig vidare. Vi kan även i detta skedet tippsa dig om vad som är bra att tänka på för att din prototyp skall bli så kostnadseffektiv som möjligt.


Referens jobb.

Här nedan visar vi lite bilder på olika bitar vi fräst.

Då det mesta vi gör är secretess belagt så kan vi bara visa några enkla bitar. Men vi hoppas du får en första anblick över vad vi kan tillverka.

Vår maskinpark.


Maskiner

Vi har en maskinpark väl lämpad för prototyptillverkning.

Här nedan listar vi några av maskinerna.


 • 1st Akira Seiki SR3 XP 4axlig cnc fräs M70.
 • 2st Akira Seiki SR3 XP 4axlig cnc fräs M80.
 • 1st Akira Seiki RMV250 5axlig cnc fräs.
 • 1st ABB IRB2600 robot.
 • 1st Modig Manuell svarv.
 • 1st Thomas Automat bandsåg.
 • 1st Kallsåg.
 • Div olika fixtureingsmöjligheter så som vakkumbord, automatiskt spännbord mm.
 • Band & roter slipmaskiner.
 • Blästerskåp med glasmedia.
 • Vakkum formmaskin.
 • Div olika mätutrustningar.
 • Pelarborrmaskin
Cad / Cam.


Prototyp ritning

Beroende på vart vi kommer in i processen så har det alltid börjat med en idé. Du kanske bara har tankar om en idé eller så har du redan en 3D modell av din produkt.


Ritnings hjälp.

Har du inte möjligheterna själv så kan vi hjälpa dig rita upp biten i 3D i ett cad program. Vi använder oss huvudsakligen av Mastercam och även SolidWorks kan vi använda i bland.


Filformat.

Vi har möjlighet att ta emot flertalet olika filer men 3D formatet STEP är det vanligaste. Eller 2D formatet DXF.

Exempel på ett prototyp projekt vi varit med på.


Drymo är en våtrums plugg

som ägs av aktiebolaget Hicet och säljs i europa av diverse olika återförsäljare. Detta prototyp projekt startade som en idé från kunden och vi fick i ett tidigt skede förtroendet av kunden att få vara med och driva produktutvecklingen till en färdig produkt. Här nedan kan du se en film som vår kund har gjort för sin produkt.


Kunden gjorde egna tester med prototyperna vi tillverkade som visade sig att deras produkt var långt mycket bättre än vad som fanns att tillgå på marknaden. I dag är produkten patenterad och ute på marknaden. 


Är du osäker?


Är du det minsta osäker så tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig vidare.


Beroende på vad du har för tidigare erfarenhet så är det alltid bra att knyta en första kontakt. Även om vi inte har just de tjänsterna eller kunskapen som du efterfrågar kan vi oftast hjälpa dig vidare till en annan leverantör.


Då vi har gjort så otroligt många olika projekt, allt från märkning av fisk med rfid till sopförbränningsanläggning eller satelit delar så har vi genom åren samlat på oss ett brett kontaktnät och många sammarbetsparter. Vi brinner för att möta dagens sammhällsproblem och utmaningar med innovativa tekniska lösningar.