Serieproduktion

Vad kan vi hjälpa dig med?


Vår verkstad.

Vi började helautomatisera vår produktion redan 2010. Oftast kör vi så kallade 5 sidor på en tärning helautomatiskt och 6e sidan körs i 3axliga maskiner manuellmatat.

Detta är ett kostnadseffektivt produktionsätt som ger dig som kund stora fördelar och exakta bitar.

Vilket underlag bör du ha för att vi skall serieproducera?


Vår programvara.

Vi använder oss huvudsakligen av Mastercam vid program beredning. Vi har även utvecklat egna specialprogram för att ytterligare effektivisera vår produktion.


Vi har möjlighet att ta emot flertalet olika filer men 3D formatet STEP är det vanligaste. Eller 2D formatet DXF.

Kvalitetskontroll.


Kontrollprogram

Vi utför både intern och av er anvisad kvalitetskontroll.

Vi både bygger mätfixturer till kund och till oss själva för att effektivisera kvalitetskontrollen. Mätningen kan ske manuellt elelr automatiskt beroende på produktens kvanitet.


Visuell kontroll

Den visuella kontrollen är oftast den viktigaste då den upptäcker många möjliga felkällor. Man ser tydligt på ytor om en fräs kondition förändras. Under serieproduktionen har vi löst det så att vi kan göra den visuella kotnrollen med hjälp av högupplösta kameror. Detta ger oss möjlighet att övervaka produktionen under större delen av dygnets timmar.


Automatisk kontroll.

Roboten utför en så kallad automatisk kontroll. Den består i olika delar. En mindre nogran kontroll sker på olika ytor där mätnogranheten är 0,1mm. Den utför vi med en laserståle som mäter avståndet till biten från olika vinklar för att säkerställa att ingen fräs har gått sönder eller andra grövre fel.


Därefter görs en nogrannare mätning med mekanisk klockor som 1/1000 dels nogranhet. Då mäter vi vissa punkter på biten eller av dig önskvärda mått. Vi har även möjlighet att sammanställa mätprotokoll för utförda mätningar. Det finns även möjlighet att utföra mätningar på individ nivå om så önskas.

Material val.


Material alternativ.

Vi har lång erfarenhet av många olika material.

Men vår huvudsakliga produktion sker i aluminium som är användbart till många ändamål. Men vi kör i allt material så som rostfritt, titan, plast, kolfiber, mässing, koppar, järn etc.


Aluminium

är det vanligaste materialet vi använder oss av och är mycket användbart i många olika aplikationer. Det finns i många olika legeringar som var och en har olika egenskaper.

I normala fall använd 6082 och i de fall det behöver vara mer tåligt kör vi med 7075.

Nyckelfärdig kundleverans


Leverans.

Du har möjligheten att få varorna nyckelfärdigt packeterade från oss  i egen kundförpackning med tillhörande kvalitetskontroll dokumentation. Vi upprättar då tillsammans med dig ett kontrollprogram som passar oss båda och säkerställer att dina kunder får vad dem förväntar sig.