Gänghål i CAD

Gänghål i 3D cad.


Gängade hål ritas i 3D som enbart hål.

Vissa 3D format har en funktion som beskriver att hålet skall vara gängat men långt i från alla filformat har den funktionen.


En van tillverkare kan oftast lista ut att ett hål skall vara gängat genom att se dimensionen på hålet.


Vi brukar förespråka att man ritar borrhålet för gängan och sedan fasar man det hålet upptill med lika stor fas som halva stigningen.


ex.

Vill man ha ett M5 hål så ritar man ett hål med diameter Ø4,2mm

sedan fasar man ingången till det hålet med 0,4mm 45º fas. (stigningen är 0,8mm för M5)

Gänghål i 2D cad.


Gängade hål ritas i 2D på samma princip som 3D men i stället för en fas så ritar man en streckad linje med gängans ytterkant. En 2D ritning kan i bland också vara ett mellanting mellan 3D och 2D vilket man kan se på första bilden.


Positionen på gängade hålet måttsätts alltid till centrum på hålet.

Detta är mycket viktigt att inte missa då det lätt blir fel annars.

Det finns några små undantag från den regeln men de är ytterst sällsynta.

Gänghål ritat rakt uppifrån.


Andra bilden härunder visar ett M5 hål rakt uppifrån.

Man förstärker med fördel vilken borrstorlek som ska borras med och hur många hål måttsättningen avser.

Gänghål i verkligheten.


Så här ser det ut efter man gängat hålen. Beroende på vad din produkt skall användas till så finns det några olika saker att tänka på. Den vanligaste gängmetoden är skärande gängtapp eller gängfräsning. Denna metoden kan ta lite längre tid om man har bottenhål då man måste spåna ur tappen för att inte gängspånorna skall stocka sig i hålet. Gör du delar till livsmedelsindustrin MÅSTE hålen vara skärda för att gängpressar man hålen så bildas det microsprickor i hålet som kan gömma bakterier mm.


Fördelen med gängpressning är att man kan gänga bottenhål utan att spåna ur vilket sparar mycket tid. Är materialet mycket hårt kan denna metoden dock vara ett problem. Gängpressar man ett hål så tenderar kragen ner till hålet att resa sig något. Därför är det lämpligt att planera för att man går ner efter gängpressnignen och fasar hålet. Allternativet är att fasa hålet innan gängpressningen. Dock så behöver hålet fasas ganska mycket om man gör det innan för att inte få en åverkan på den plana ytan vid gängingången.

Olika typer av gängor.


Det finns välldigt många olika typer av gängor.
Vi har samlat några av de vanligaste gängtyperna här.


Alla de har gemensamt att de har en gängingång.

I bland kan det vara läpligt med fler gängingångar då man efterstävar en skarpare spiral. Tex om man har en trapetsgänga och man vill att den skall mata relativt fort när man snurrar den så kan man ha två stycken gängingångar vilket leder till att stigningen blir den dubbla. Det går även göra specialgängor med ännu fler gängingångar men det är mycket ovanligt.