CNC-fräs historik

Vad är en CNC-Fräs?


Förkortning av CNC-fräs.

CNC är en förkortning för Computer Numerical Control.

Till en början var förkortningen endast NC som då stod för Numerical Control.


Den första styrda fräsen.

För många år sedan närmare bestämt i början av datorns tidsålder byggdes den första NC styrda maskinen för inläsning av hålremsor. Hålremsorna förklarade då för maskinen hur den skulle göra och maskinen utförde jobbet systematiskt efter vad som var instansat på hålremsorna. Det var ett mycket tidskrävande jobb att stämpla fram hålremsor och det kunde lätt bli fel.


CNC-Fräsens uteckling.

Utvecklingen gick framåt och de första CNC-Fräsarna var mycket enkla och hade ett styrsystem likvärdigt tidigare maskiner men med skillnaden att koden lättare kunde redigeras direkt i CNC-Fräsens styrsystem. Ett vanligt programmeringspråk är ISO G-koder. Det är ett standardiserat programmeringspråk som är mycket enkelt att förstå då G koden förklarar vad det är för operation som skall köras tex G1 som är linjär förflyttning osv.

Det har med tiden utvecklats flertalet programmeringspråk. Men de vanligaste förekommande är G-koder & Heidenhein.


Bitar som tillverkas i en CNC-fräs.

Kompexiteten på CNC-frästa bitar har däremot utvecklats mycket och idag så kan en bit vara mycket komplicerad. För att möta utvecklingen har därför datorprogrammen utvecklats mycket och enkla CNC-program är ett minne blott. Ett program kan lätt bli 400.000 rader lång och det finns inte längre möjlighet att manuellt överblicka vad programmet gör då det skulle ta allt för lång tid. Man simulerar därför oftast koden direkt i CNC-fräsens styrsystem.


Hur gör man ett program till CNC-fräsen?

Man kan idag skriva programmet direkt i CNC-fräsens styrsystem. Men då CAM-programmen utvecklats så mycket idag så görs nästan samtliga program i datorn. Även de enklaste programmen.

Det börjar oftast med att man har en ritning på datorn och har man inte det så ritar man upp fräskonturena. Därefter säger man till fräsen att följa olika fräskonturer. CAM-programmet kan rita upp egna fräsbanor efter tex en solid från tex en 2D kontur genom att man förklarar för programmet att denna konturen skall fräsas på ett speciellt sätt.

Ett mycket vanligt CAM program för CNC-Fräsning är mastercam som vi själva använder. Men det finns väldigt många olika program som lämpar sig för olika körningar.


Hur ser en CNC-fräs ut?

Med tiden så har maskinerna utvecklats oerhört mycket och en maskin kan vara nästintill specialbyggd för ett visst jobb. Den vanligaste CNC-fräsen är en vanligt 3axlig fräs med vanligt planbord. Men det finns cnc-fräsar med 7axlar och mer.

Vi själva har för tillfället en 4axlig och en 5axlig cnc-fräs i vår verkstad.


Vår 5axliga cnc-fräs är robotmatad vilket innebär att vi har möjlighet att köra större serier i den maskinen. Fräsen kan då bearbeta dygnet runt vilket leder till att vi har stor kapacitet och kan ta på oss större serier. Roboten som betjänar cnc-fräsen är en ABB IRB2600. Den har en räckviddsradie på 1500mm. cnc-fräsen har 2st olika dörrar. Den ena dörren vätter in mot robotcellen och den andra dörren är placerad rakt framifrån maskinen. Detta gör att maskinen kan köras både manuellt och automatiserat och är därför mycket flexibel.


Vår 4axliga cnc-fräs är även den utrustad för att kunna robotmatas men för det mesta körs bitar manuellt i den maskinen. Det är en vanlig 3axlig maskin med verikalspindel med 4e axeln placerad på bordet. Det ger oss fördelen att kunna köra långa bitar 4axligt.

Varför låta oss CNC-Fräsa?


Noggrannhet.

Vi är mycket nogranna med underhållet av våra maskiner. Det medför att maskinerna håller högstandard i många år.


Ständiga kontroller.

Vi utför ständiga kontroller på våra cnc-fräsar för att försäkra oss om att de alltid håller hög standard. Filmen här nedan visar hur vi kontrollerar att fräsverktyget alltid sitter rakt i maskinen. Det ger oss ett kvitto på att spindel, fräs chuck, hylsa ej kastar.

Flyttar vi verktyget upp och ned får vi även ett kvitto på att verktyget sitter rakt i maskinen.